Citāti ...
Mums nāca pretim slaiks vīrietis, vēl diezgan jauns, bet loti kalsnējs ar gluži dzeltenu sejas krāsu un lielām, melnām acīm, kuras mirdzēja nedabiskā spožumā.
Viņš mums uzsmaidīja ļoti laipni, bet viņa smaids bij nezin kādēļ tik sērīgs, tik sāpīgs.
Es aizmirsu visas bailes, jo man sametās viņa žēl, tik žēl. Es manīju, ka nosarku un acīs man saskrēja asaras.
„Nebaidies, bērns," viņš mani aicināja un uzsēdināja sev uz ceļiem.
„Tev ies labi, tu mācīsies grāmatās un izaugsi par lielu, gudru meitu."
Viņš glāstīja man galvu, un nu tikai īsti es nevarēju valdīt asaras.
..Vai tu gribi atpakaļ uz mājām?" viņš jautāja.
„Nē, palikšu pie Jums." Varbūt skolotājs nojauta, ka bērna dvēsele instinktīvi izmana viņa traģiku, viņš it kā nobāla un nolaida mani lēni no ceļiem. Pārāk redzami jau ari nāve viņam bij savu zīmogu uz pieres uzspieduse. Skolotājs Zeltiņš, tā viņu sauca, bij slims ar diloni pēdējā stadijā un līdz ar šās pašas vasaras beigām aizgāja kapā, kaut gan pēc gadiem vēl atradās dzīves ziedonī. Viņš piederēja pie tās virknes tipisko mūsu tautas jaunekļu, kuri ar trūkumu kaudamies un ar pārpūliņu patērē visus savus jaunības spēkus, lai sasniegtu karsti kāroto mērķi, kļūt pie izglītības un gara gaismas, un nu, kur gaismas durvis atvērās, kur tie varētu iet iekšā un saņemt savu pūliņu augļus, lai tos tāļāk dotu citiem, tur tiem bij jāsabrūk uz sliekšņa.
Tā nebija individuāla traģika, tā bija visas mūsu jaunās tautas traģika. Un daudz bij viņai tādu nosalušu, pirmo cīruļu. Lai novērstu uzmanību uz citu pusi, skolotājs piecēlās, paņēma mani aiz rokas un pieveda mani pie sienas, kur plauktos atradās viņa diezgan plašā bibliotēka.
"..Redzi," viņš man teica, "tur tās biezās grāmatas, arī tev tādas savā mūžā būs jāizlasa un varbūt vēl vairāk."

Aspazija "Zelta mākoņi"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
Es nemaz nezināju, ko viņām visām atbildēt; sevišķi es kaunējos, ka neprotu vāciski, jo es nodomāju, ka viņas visas ir lielas vācietes, kaut gan vēlāk izrādījās, ka viņas pašas nemaz neprot vāciski.

Aspazija "Zelta mākoņi"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
Es sāku tagad sapņot par gluži citādu tinti tā bija sarkanā tinte!
Protams, tā nebija priekš daiļrakstīšanas, bet kalpoja citādiem nolūkiem: Skolotājs ar šo tinti pastrīpoja skolniekiem burtnīcās kļūdas, lai raksts būtu rakstīts diezin cik daiļā rokrakstā.
Tā tad bija vēl kāda augstāka vara par daiļumu - taisnība! Barga taisnība.
Jo kļūdas bij rupjākas, jo resnāk tās skolotājs pastrīpoja un jo vairāk tas pats iedegās dusmās.

Aspazija "Zelta mākoņi"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
Pēc ierašanās nometnē mums priekšā nolasīja tekstu: Cerams, ka jūs saprotat, kur atrodaties. Jūs darīsiet to, ko mēs teiksim. No šīs dienas jūs esat ieslodzītie, un kā ar tādiem ar jums arī apiesies. Bez konvoja nevienam nav tiesības atiet no barakas tālāk par 50 metriem. Apsardze šaus bez brīdinājuma. Katrs, pat mazākais pārkāpums, tiks sodīts. Censties bēgt ir veltīgi, katrs tiks noķerts un bez žēlastības nošauts. Visu maizes devu nedrīkst apēst no rīta, jo tad vakarā nāksies iet gulēt ar tukšu vēderu. Tiem, kas labi uzvedīsies un cītīgi strādās, ne par ko nav jābaidās. Atcerieties to!

"Ieslodzītā Nr.105555 dienasgrāmata" (ieslodzītais atradās "Paplašinātais policijas cietums un darba audzināšanas nometne" Salaspils)
Dokumentāla filma  "Nr. 105555."
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/33...tala-filma
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
Atceros, ka Līziņa vienmēr runāja, cik daudz precinieku viņa atraidījusi, un nupat, pagājušo svētdien, baznīcā, kāds ieskatījies viņā un ar vari spiedis simtu rubļu ņemt, kā rokas naudu, lai tik vien pie viņa ejot, bet šī gan neesot ņēmusi.
„Ak, tu dieviņ," es nodomāju, „kas par laimi! Simts rubļu, cik tur nevarētu sapirkt bonbongu un bildīšu! Vispār, tā man likās tik liela summa, kā šimbrīžam miljoni.

Aspazija "Zelta mākoņi"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)