Lietotāja rīki

Vietnes rīki


pludonis:kobalaiscilveks

Pludonis pamatlapa ~ Draugiem - Uz darbu latvjiem nesas prāts ... - Man zināms varens ...

Ko bālais cilvēks tur iekš bērzu birztalas
Nosvīdis caurām dienām rīkojas?
Viņš izmācīt grib darba rumaku
Par pegazu.

/"Pirmie Akordi" 1895/

Pludonis pamatlapa ~ Draugiem - Uz darbu latvjiem nesas prāts ... - Man zināms varens ...

pludonis/kobalaiscilveks.txt · Labota: 2020/07/25 14:14 , labojis biblio