Lietotāja rīki

Vietnes rīki


pludonis:uzdarbulatvjiemnesas

Pludonis pamatlapa - Draugiem ← → Man zināms varens ... - Ko bālais cilvēks ...

Uz darbu latvjiem nesas prāts!
Tas tiesa; tur nav lieka vārda:
Ja jaunu uzcelt neprot kāds,
Tad uzceltu tas zemē ārda.

/ “Pirmie Akordi” 1895/

Pludonis pamatlapa - Draugiem ← → Man zināms varens ... - Ko bālais cilvēks ...

pludonis/uzdarbulatvjiemnesas.txt · Labota: 2020/07/25 13:58 , labojis biblio