Lietotāja rīki

Vietnes rīki


veidenbaums:dzeja
Moto:
Kas, staigājot pa košām puķu lejām,
Tik apskaita, cik siena viņas dos,
Lai mani nelasa. Pie manām dzejām
Tik piktu prātu viņš sev iemantos.

Prātojumi

Ironija un žults

Pa dažādām takām

Biedru barā

Melanholija un nāves drūmums

1926. gada pievienoti dzejoļi

veidenbaums/dzeja.txt · Labota: 2020/07/31 18:42 , labojis biblio