Lietotāja rīki

Vietnes rīki


veidenbaums:vaisenatne

Uz Ievads,Veidenbauma Dzeja Lai mērķus tādus sev spraužam ... «» Par velti ir nožēlot agrākos grēkus ...

Vai senatnē vien tikai vīri bija,
Kam liktenis rūpestus nedarīja,
Kam mierīgs kā Zokratam palika vaigs,
Lai trakoja vētras, lai skaists bija laiks?
Vēl tagad ikkatram pār dabu ir vara,
Kam sirdī ir spožums no mūžības gara.

Uz Ievads,Veidenbauma Dzeja Lai mērķus tādus sev spraužam ... «» Par velti ir nožēlot agrākos grēkus ...

veidenbaums/vaisenatne.txt · Labota: 2020/03/28 16:38 , labojis biblio