Meta ArmA3 saruna
#23
Uzmetu arī aci uz ArmA alternatīvām: https://alternativeto.net/software/arma/

Arma (Series) Alternatives
Arma is described as 'Experience true combat gameplay in a massive military sandbox. Deploying a wide variety of single- and multiplayer content, over 20 vehicles and 40 weapons, and limitless opportunities for content creation, this is the PC’s premier military game' and is a first-person shooter in the games category. There are more than 25 games similar to Arma for a variety of platforms, including Windows, Steam, Mac, Linux and Android apps. The best Arma alternative is Battlefield. It's not free, so if you're looking for a free alternative, you could try PUBG or TrueCombat: Elite & CQB. Other Arma like games are Squad Game, Tom Clancy's Ghost Recon, Insurgency and Warface.
Arma alternatives are mainly First-Person Shooters but may also be Battle Royale Games or Open World Games. Filter by these if you want a narrower list of alternatives or looking for a specific functionality of Arma.

Arma (sērija) alternatīvas
Arma ir aprakstīta kā “Izbaudiet patiesu kaujas spēli masīvā militārā smilšu kastē. Izvietojot plašu viena un vairāku spēlētāju satura klāstu, vairāk nekā 20 transportlīdzekļus un 40 ieročus, kā arī neierobežotas iespējas satura veidošanai, šī ir datora galvenā militārā spēle un ir pirmās personas šāvēja spēle spēļu kategorijā. Ir vairāk nekā 25 spēles, kas līdzīgas Arma dažādām platformām, tostarp Windows, Steam, Mac, Linux un Android lietotnēm. Labākā Arma alternatīva ir Battlefield. Tas nav bezmaksas, tādēļ, ja meklējat bezmaksas alternatīvu, varat izmēģināt PUBG vai TrueCombat: Elite & CQB. Citas Arma līdzīgas spēles ir Squad Game, Tom Clancy's Ghost Recon, Insurgency un Warface.
Arma alternatīvas galvenokārt ir pirmās personas šāvēji, taču tās var būt arī Battle Royale spēles vai Open World Games. Filtrējiet pēc šiem, ja vēlaties šaurāku alternatīvu sarakstu vai meklējat konkrētu Arma funkcionalitāti.
(translate.google.com)
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Ziņas šai virtenē
Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2020-06-25 17:06
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2021-06-03 0:31
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2021-06-03 1:46
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2021-06-14 19:48
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2021-06-14 20:22
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2021-06-19 12:21
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2021-07-01 18:36
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2021-08-11 11:41
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2021-08-19 14:46
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2021-11-04 14:19
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2021-11-26 18:08
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2021-11-26 21:51
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2022-01-13 17:41
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2022-01-30 4:18
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2022-01-31 21:43
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2022-04-09 2:15
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2022-04-12 1:56
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2022-12-17 23:27
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2023-02-16 12:06
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2023-09-24 3:02
RE: Meta ArmA3 saruna - hobbit_lv - 2023-09-24 3:13
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2023-10-14 14:29
RE: Meta ArmA3 saruna - Forumotajs - 2023-10-14 14:39

Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)