Citāti ...
#81
Чтобы смело биться, человеку надо к этому бою быть готовым, ожидать его, понимать его цель. Здесь же нарушены все условия: никогда не знав раньше блатной среды, человек не ждал этого боя, а главное — совершенно не понимает его необходимости, до сих пор представляя (неверно), что его враги — это голубые фуражки только. Ему ещё надо воспитываться, пока он поймёт, что татуированные груди — это задницы голубых фуражек, это то откровение, которое погоны не говорят вслух: «Умри ты сегодня, а я завтра!» Новичок–арестант хочет себя считать политическим, то есть: он — за народ, а против них — государство. А тут неожиданно сзади и сбоку нападает какая–то поворотливая нечисть, и все разделения смешиваются, и ясность разбита в осколки.

А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#82
Мы уже знаем, что «фашисты»— это кличка для Пятьдесят Восьмой, введенная зоркими блатными и очень одобренная начальством: когда–то хорошо звали «каэрами», потом это завяло, а нужно меткое клеймо.

А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#83
Эти посещения КВЧ незаметными, не наглядными путями вносят в душу толику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь, и в этом–то есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком–то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых оголодавших затрёпанных людей. Здесь говорят и о какой–то неописуемо блаженной, подвижно–свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как–то не попасть в тюрьму. И— об искусстве рассуждают здесь, да иногда как ворожебно!
Как будто среди разгула нечистой силы кто–то обвёл по земле слабосветящийся мреющий круг — и он вот–вот погаснет, но пока не погас— тебе чудится, что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса.

А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#84
Свободная голова — это ли не преимущество жизни на Архипелаге?
И ещё одна свобода: тебя не могут лишить семьи и имущества— ты уже лишён их. Чего нет— того и Бог не возьмёт. Это — основательная свобода.
Хорошо в заключении думать.

А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#85
Nometnē pagrimst tie, kuri pirms nometnes nebija uzkrājuši sevī nekādu tikumību, nebija baudījuši nekādu garīgu audzināšanu. (Tas nebūt nav teoretizējums - padomju varas piecdesmit gados izauga miljoniem šādu.)
Nometnē pagrimst tie, kas jau brīvībā bija pagrimuši vai arī bija tam sagatavoti. Tādēļ, ka arī brīvībā izvirst, reizēm pat vēl pamatīgāk nekā nometnē.
Vai tas konvoja virsnieks, kas pavēlēja piesiet Moisejevaiti pie staba, lai izņirgātos, nebija vairāk izvirtis nekā lēģernieki, kas spļāva uz viņu?
Un vēl: vai visi no brigādēm maz spļāva uz viņu? Varbūt no katras brigādes tikai pāris cilvēku? Visticamāk, ka tā.
Tatjana Falike raksta: "Cilvēku novērošana pārliecināja mani, ka nometnē cilvēks nevarēja kļūt par nelieti, ja viņš tāds nebija bijis jau pirms tam.”
Ja cilvēks nometnē strauji pārvēršas nelietī, var būt arī tā: viņš nemaz nekļūst, viņā tikai atklājas tā iekšējā nelietība, pēc kuras pirms tam nebija nekādas vajadzības?
M. A. Voičenko uzskata tā: "Nometnē esība nenoteica apziņu, gluži otrādi, no apziņas un neapgāžamas ticības cilvēciskajā būtībā bija atkarīgs, vai tu kļūsi par dzīvnieku vai ari paliksi cilvēks."
Skarbs, kardināls spriedums... Taču tā domā ne jau viņš viens. Mākslinieks Ivašovs-Musatovs dedzīgi pierāda to pašu.
Jā, nometnes pagrimšana bija masveidīga. Tomēr ne jau tādēļ vien, ka nometnes bija drausmīgas, bet arī tādēļ, ka mēs, padomju cilvēki, kāpām uz Arhipelāga zemes galīgi neapbruņoti - jau sen sagatavoti izviršanai, jau brīvībā saindēti ar to, un, nonākuši nometnē, vaļā mutēm uzklausījām vecos lēģerniekus, "kā nometnē jādzīvo".
Bet, kā jādzīvo (un kā jānomirst), mums jāzina bez jebkādām nometnēm.
Un, iespējams, Varlam Tihonovič, ka ari trūkumā un nelaimē - pat galējā nelaimē - starp cilvēkiem rodas draudzība, bet ne jau starp tādiem garīgi tukšiem un pretīgiem cilvēkiem, kādi esam mēs ar savu gadu desmitiem ilgo audzināšanu.
Ja jau pagrimšana ir tik nenovēršama, tad kādēļ Olga Ļvovna Sliozberga nepameta salstošo draudzeni uz meža ceļa, bet palika ar viņu gandrīz drošai nāvei - un izglāba? Vai tad šāda nelaime nav jau pie galējās robežas?
Ja jau pagrimšana ir tik nenovēršama, tad no kurienes radās Vasilijs Mefodjevičs Jakovenko? Viņš nosēdēja divus termiņus, tikko bija atbrīvojies un dzīvoja Vorkutā kā brīvs cilvēks, viņš tikko bija iemācījies staigāt bez konvoja un iekārtojis pirmo ligzdiņu. 1949. gads. Vorkutā sākas bijušo zeku apcietināšanas, viņiem piespriež jaunus termiņus. Apcietināšanas psihoze! Atbrīvoto vidū sākas panika! Kā noturēties? Kā palikt nepamanītam? Taču tiek apcietināts J. D. Grodzenskis, Jakovenko draugs, kopā sēdējuši Vorkutas nometnē, viņam pratināšanā draud bada nāve, nav, kas atnestu kādu paciņu. Un Jakovenko, neviena nebīdamies, nes uz cietumu paciņas! Ja jums, suņi, tā vajag, - grābiet ciet mani arī!
Kāpēc nepagrima šis cilvēks? Un vai gan visi, kuri palika dzīvi, neatcerēsies vienu vai otru, kas nometnē pasniedza viņam roku un izglāba liktenīgā brīdī?
Jā, nometnes bija iecerētas un ievirzītas tā, lai cilvēks pagrimtu. Taču tas nenozīmē, ka tām arī izdevās katru salauzt.
Tāpat kā dabā nekad un nekur nerisinās tikai oksidēšanās process vien bez reģenerācijas (kaut kas oksidējas, bet tajā pašā laikā kaut kas cits reģenerējas), tā arī nometnē (un dzīvē vispār) nav tikai pagrimšana vien bez pakāpšanās kalnup. Tās iet blakus.


Aleksandrs Solžeņicins “Gulaga arhipelāgs” Ceturtā daļa “Dvēsele un dzeloņstipeles” 2.nodaļa
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#86
Как остроумно сказал один поэт, не культ личности у нас был, а культ двуличности.

А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#87
Но — проклято «освобождение» под безрадостным небом Архипелага, и только ещё хмурей станет небо над тобою на воле. Только растянутостью своей, неторопливостью (теперь куда спешить закону?), как удлинённым хвостом букв, отличается освобождение от молнии ареста. А в остальном освобождение — такой же арест, такой же казнящий переход из состояния в состояние, такой же разламывающий всю грудь твою, весь строй твоей жизни, твоих понятий— и ничего не обещающий взамен.
Если арест — удар мороза по жидкости, то освобождение — робкое оттаивание между двумя морозами.
Между двумя арестами.
Потому что в этой стране за каждым освобождением где–то должен следовать арест.
Между двумя арестами — вот что такое было освобождение все сорок дохрущёвских лет.
Между двумя островами брошенный спасательный круг — побарахтайся от зоны до зоны!..
От звонка до звонка — вот что такое срок. От зоны до зоны — вот что такое освобождение.
Твой оливково–мутный паспорт, которому так призывал завидовать Маяковский, — он изгажен чёрною тушью 39–й паспортной статьи. По ней ни в одном городке не прописывают, ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а здесь — нет.
И вместе с тем— обманчивая свобода передвижения…

А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#88
Bet galvenais un pēdējais — ka tas viss notiek pēc normāliem pastiprinātas apziņas pamata likumiem un pēc inerces, kas izriet tieši no šiem likumiem, un tātad tu ne tikvien nepārtapsi, bet tīri vienkārši nekā neizdarīsi. Šīs pastiprinātās apziņas dēļ iznāk, piemēram, ka taisnība ir nelietim, it kā nelietim tas būtu kāds mierinājums, ja jau viņš pats sajūt, ka tiešām ir nelietis.

F. Dostojevskis "Piezīmes no pagrīdes"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#89
Kaut gan šie kungi dažos gadījumos, piemēram, mauro pilnā rīklē kā vērši, kaut gan tas, pieņemsim, sagādā viņiem vislielāko godu, taču, kā jau teicu, neiespējamā priekšā viņi tūdaļ pierimst. Neiespējamais — tātad akmens siena? Kas tā par akmens sienu? Nu, protams, dabas likumi, dabzinātņu secinājumi, matemātika. Ja jau tev pierādīs, piemēram, ka esi cēlies no pērtiķa, tad nu nav ko viebties pieņem, kā ir. Ja tev pierādīs, ka īstenībā vienai paša tavu tauku pilītei jābūt tev dārgākai nekā simtiem tukstošu tev līdzīgo un ka ar šādu iznākumu galu galā atrisināsies visi tā saucamie labie tikumi un pienākumi, un pārējie murgi un aizspriedumi, tad tā arī jāpieņem, nekā tur nevar darīt, jo divreiz divi — tā ir matemātika. Pamēģiniet iebilst.

F. Dostojevskis "Piezīmes no pagrīdes"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#90
Ak tu kungs un dievs, kas tad man daļas gar dabas likumiem un aritmētiku, ja man nez kāpēc šie likumi un divreiz divi četri nepatīk?

F. Dostojevskis "Piezīmes no pagrīdes"
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)