Instrukcijas un noderīgi padomi (servera iestatijumi)
#28
Mūsu serveriskā augstiba izskatīja Jūsu piedāvājumu un, pēc korekcijām, ieviesa sekojošus iestatījumus:

Kods:
class Missions
{
    class Mission1
    {
        template    = "LiberationTanoaWIKIMODDED_ACE,RHS,ASR.Tanoa";    // Filename of pbo in MPMissions folder
        difficulty    = "Custom";            // "Recruit", "Regular", "Veteran", "Custom"
    };
};
class DifficultyPresets
{
    class CustomDifficulty
    {
        class Options
        {
            /* Simulation */

            reducedDamage = 1;        // Reduced damage

            /* Situational awareness */

            groupIndicators = 1;    // Group indicators (0 = never, 1 = limited distance, 2 = always)
            friendlyTags = 1;        // Friendly name tags (0 = never, 1 = limited distance, 2 = always)
            enemyTags = 1;            // Enemy name tags (0 = never, 1 = limited distance, 2 = always)
            detectedMines = 1;        // Detected mines (0 = never, 1 = limited distance, 2 = always)
            commands = 1;            // Commands (0 = never, 1 = fade out, 2 = always)
            waypoints = 1;            // Waypoints (0 = never, 1 = fade out, 2 = always)
            tacticalPing = 1;        // Tactical ping (0 = disable, 1 = enable)

            /* Personal awareness */

            weaponInfo = 1;            // Weapon info (0 = never, 1 = fade out, 2 = always)
            stanceIndicator = 1;    // Stance indicator (0 = never, 1 = fade out, 2 = always)
            staminaBar = 0;            // Stamina bar
            weaponCrosshair = 1;    // Weapon crosshair
            visionAid = 1;            // Vision aid

            /* View */

            thirdPersonView = 1;    // 3rd person view
            cameraShake = 1;        // Camera shake

            /* Multiplayer */

            scoreTable = 1;            // Score table
            deathMessages = 1;        // Killed by
            vonID = 1;                // VoN ID

            /* Misc */

            mapContent = 0;            // Extended map content
            autoReport = 0;            // (former autoSpot) Automatic reporting of spotted enemied by players only. This doesn't have any effect on AIs.
            multipleSaves = 0;        // Multiple saves
        };
       
        // aiLevelPreset defines AI skill level and is counted from 0 and can have following values: 0 (Low), 1 (Normal), 2 (High), 3 (Custom).
        // when 3 (Custom) is chosen, values of skill and precision are taken from the class CustomAILevel.
        aiLevelPreset = 3;
    };

    class CustomAILevel
    {
        skillAI = 0.5;
        precisionAI = 0.5;
    };
};
un ieslēdza serveri skanot Nikoja Rimska-Korsakova uvertīrām.
Spēlēt vai nespēlēt - mūžīgais jautājums!
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Ziņas šai virtenē
RE: Instrukcijas un noderīgi padomi (servera iestatijumi) - spelmanis - 2020-06-13 16:37

Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)