14.saeimas velēšanas
#1
Citāts:13. jūlijs 

- Sākas deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 14.Saeimas vēlēšanām. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā tās noteiktajā laikā un kārtībā. Kandidātu sarakstus var iesniegt līdz 2. augustam. (Saeimas vēlēšanu likums, 9. panta otrā, trešā daļa.)

Sākas sarakstu iesniegšana. Nu cik būs bezjēdzīgu zaglīgu grupu sarakstu šais vēlēšānās?

https://sv2022.cvk.lv/pub/
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#2
SP "SASKAŅA" iesiegusi savu sarakstu ar Māri Briedi ierindā! Publicējusi programmu.

Citāts:Programma
SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS PARTIJAS "SASKAŅA" PROGRAMMA

Satricinājumi, ar kuriem mūsu valsts ir saskārusies pēdējos gados – Covid-19 pandēmija, ģeopolitiskie apdraudējumi, enerģētikas krīze – ir parādījuši Latvijas varas vājumu. Strauji pieaugošs ārējais parāds un ienākumu nevienlīdzība, baiļu un agresijas palielināšanās sabiedrībā, sabiedrības neuzticēšanās varas iestādēm. Tas viss prasa tūlītēju izlēmīgu rīcību: Latvijai ir nepieciešams restarts! 

Tautas pārstāvji, nevis partiju ielikteņi

Latvijas Republikas Valsts prezidents ir jāievēlē tautas balsojumā.

Jāmaina  pašreizējā  partiju sarakstu  vēlēšanu sistēma uz mažoritāru sistēmu vienmandātu vēlēšanu apgabalos ar iespēju  atsaukt visu līmeņu deputātus, kuri zaudējuši savu vēlētāju uzticēšanos.

Būtiski jāatvieglo  referendumu rīkošanas procedūru. Iespēja rīkot referendumus jāattiecina arī uz pašvaldību līmeni.

Jāpiešķir Latvijas nepilsoņiem tiesības no 2025. gada balsot pašvaldību vēlēšanās vienlīdzīgi ar ES valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo pašvaldībā.

Vidējā termiņā jāievieš augstākajiem drošības standartiem atbilstīga elektroniska balsošanas sistēma.Latvija – sociāli orientēta valsts

Latvijai ir jāsāk pāreja uz sociāli orientētu tirgus ekonomiku. Valsts loma makroekonomikas līmenī ir jāpalielina, lai veicinātu tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības labklājību.

Latvijas tautsaimniecības attīstībai jābalstās uz trim galvenajiem principiem:

• pragmatisms; 
• nacionālo interešu prioritāte;
• inovatīvu tautsaimniecības nozaru attīstība. 

Latvijai jāatgriežas pie valsts regulējuma principiem stratēģiski svarīgām tautsaimniecības nozarēm. Ir jāizveido tāds enerģētikas tirgus modelis, kas krīzes apstākļos dos iespēju visiem Latvijas patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu.

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai  maksimāli jāatvieglo nodokļu  administrēšana, izmantojot  digitalizācijas procesu, jāuzlabo komunikācijas kvalitāti un ātrumu starp uzņēmēju un valsts institūcijām.

Ekonomiskie ieguvumi vairākumam

Jebkuras valsts svarīga funkcija ir nodrošināt pareizu un taisnīgu līdzekļu pārdali. Pašlaik,  krīzes apstākļos valsts netiek galā ar saviem pienākumiem. 

Plaši un elastīgi jāizmanto  fiskālās politikas iespējas:

• īstermiņa vai ilgtermiņa nodokļu samazināšana dažādām preču un pakalpojumu kategorijām gan patērētājiem, gan ražotājiem;
• valsts cenu regulējums daļai preču un pakalpojumu;
• palīdzība noteiktām iedzīvotāju kategorijām, piešķirot vienreizējus pabalstus.     

Valdības atbalsts sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām palīdzēs atjaunot ekonomiku, mazinās sociālo plaisu un spriedzi sabiedrībā.

Cilvēku potenciāls ir Latvijas galvenā bagātība

Līdzās taisnīgam ienākumu sadalījumam labklājības un dzīves kvalitātes noteicošās iezīmes ir paredzamais dzīves ilgums un izglītības līmenis.

Pārvarot koronavīrusa pandēmijas sekas, īpaša nozīme ir rūpēm par veselības aprūpes sistēmu:

• jāpalielina valsts finansējums medicīnai;
• jāuzlabo iedzīvotāju veselības profilakse, nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar papildu personālu;
• jāatjauno medicīniskā personāla sagatavošana specializētās medicīnas skolās, kā arī jāpalielina budžeta vietu skaits medicīnas augstskolās un jāpaplašina rezidentūras pieejamība;
• jānodrošina stingrāka valsts kontrole pār zāļu cenām.

Lai radītu konkurētspējīgu ekonomiku Latvijā, jāuzlabo izglītības kvalitāte un jāmaina pieeja visai izglītības sistēmai. 

• Nepieciešami  ilgtermiņa valsts ieguldījumi izglītībā visos līmeņos, zinātnes un pētniecības darbā, kā arī atbilstīgas infrastruktūras izveidē – eksperimentālajās ražotnēs, projektēšanas birojos, pētniecības laboratorijās u. c.; 
• Vispārējās izglītības sistēmai jāsagatavo absolventi ar pietiekamu zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešams turpmākai profesionālajai apmācībai augstākās un vidējās speciālās izglītības iestādēs, ar labām valsts un svešvalodu zināšanām;
• Jānodrošina plašākas iespējas izvēlēties mācību valodu visu līmeņu izglītības iestādēs atbilstoši laika izaicinājumiem un darba tirgus prasībām, kā arī ņemot vērā pašu audzēkņu un viņu vecāku vēlmes;
• Jāizveido pilnvērtīga un funkcionējoša mūžizglītības un  profesionālās pārkvalificēšanās  sistēma.

Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” ir vienīgais politiskais spēks Latvijā, kam ir piedāvājums un pietiekams sabiedrības atbalsts šādu reformu veikšanai un pārmaiņu  vadīšanai.

Ļoti infantila programma, vai nevarēja pajautāt no kolēģiem no citam valstīm, kas ir S&D mērķi?
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)