Lamu vārdi
#1
Latviskie lamuvārdi
Kā latvietim paust galēju sašutumu un neapmierinātību, ja negribas izteikties ne krieviski, ne angliski?
Atbilde
#2
Citāts:LATVIEŠU  LAMU VĀRDI-VECI LABI ŽARGONVĀRDI UN RUPJI VĀRDI

Ātrsirdīgs. pārsteidzīgs = aumešs, deivelis, dusmu paika, pidelkaķe, putras dancis, skaislis bezdelis, bezdelu krāģis

Aušīgs, vieglprātīgs, ākstīgs = ālderis, āverģēlis, čaukurs, dāderis, elpesteris, gaisāklis, gaisagrābslis, gaisa kaza, kulduris, ķerstalka, mājeklis, puktiņš, prikaselis, spindzele, skribaste, sprukstiņš, šelderis, ukstiņš, zibeņbikse, žārgalis, žebernīca

Bailulis. gļēvulis = drebīša, jēra dvēsele, klibzaķis, ļankaris, teļa taukums, zaķpastala

Blēdis = mānūžnieks, spilkankrancis. zalša mēle

Čīkstulis, gaudulis. īgna = glemža, gremzis, īkstoņa, kākalnīca, ņerga, ņerglis, ņirpsis, rūgumbaļla, rūķa, timaļa, žnergata

Dzērājs, žūpa = bluzga, dzirklis, plegzderis, pleika, plenderis, plunduris, temša, žūpacis Dīkdienis, tukšprātis = diedelnieks, diegabikse, dienas zaglis, klamasteris, pasaules kleists, šlenderis, dižkāpeļu dirsējs, gatavdirša

Gauss, lēnīgs = čampa, gargura, gausarausis, Gausdiena, gļēmūzis, stīvbiksis Iedomīgs = bandžolis, lepukule, puļķu junkurs, pundurpūslis, terglis

Kārīgs, gardēdis = cūkaris, gardmēlis, kārsprākslis, meknis, mieskalis

Kašķīgs, strīdīgs = buzis, ecēklis, ēcis, edarkasis, erelis, ērceša, karčaunīca, mesākls, riekla kuņa, strīdu polis

Liderīgs. izklaidīgs, netikls = babulnieks, ērzelnīca, grēka gabals, grieztaunīca, gulstavnīca, jātaļnieks, jātaka, jauktavnīca, kulstīkla, ķevenīca, maistuļa, mindža, sānu māsa, žākara, žāklis, kārumdirša, maukuris, mauku pakaļa, mīzelnīca, pipelbrencis

Ļauns, nikns = plēsauka, spertavnīca, ūbiķis, vellata

Lielīgs, plātīgs = blākša, bļausnis, makmutis, mutavnieks, svelstiķis, žagargailis, žauklis, žvanksts

Mantrausis = gābiķis, grābslis, gribugrābis, mantjēcis, sunkārsis, žaunēklis

Melis, aprunātājs = gribugraba, klaučis, klemza, klēru kača, melava, melu tūķe, melsika, vismēlīša, zvana mēle

Miegains = dižguļava, gulšņava, jērgālis, mieguža, migacis, migaža

Nabadzīgs = kankarbiksis, lupatlasis, plikatnieks Neizdarīgs. neuzņēmīgs, nevarīgs = čāpaklis, gēmausis, jēnadzis, knābāns, knapzaķis, trāvulis, žīdu leitis

Netīrīgs, nevīžīgs = blagūzis, blusinīca, dergiis, ķepastis, Iebeznieks, lešķene, lorķis, lubraks, luska, melluža, skretūzis, slampača, smirluģis, tauku repis, šleberis, tarsla Skops = gnīdausis, skopkukulis Pielīdējs, iztapoņa = glaudkakis, īnaģis, jākalpina, liškmēlis, lunkmēlis, pakaļnīca

Pļāpa = bāmodere, barkšķis, bļurgaļa, bulduris, čabgraba, gauturis, grabeša, gvelza, larkšķis, klāgata, niekvaža, plaizars, plepenieks, tērgava, terkšans

Sliņķis = govspuse, krāsngulis, kveiksts, laidaks, laiskainis, lepecis, mūguļa, nūžaļa, zalāns Rīma = amilka, badsprāgstnieks, bezgausis, gāmars, iemāka, izdibenis, kaimāksis, klīma, kreša, negala, nekaksis, nepierīža, rīstuķis, rupučrīma, caurdirša

Stulbs, muļķīgs = bāmūzis, bēnausis, čamarags, dādiņš, dudurmice, emuzis, ēpulis, jence, mukausis, tāpiņš, ulbiķis

Tūļa, lempis = bladācis, čabata, gumzaks, kladaņķis, klimbests, ķeblaks, ķakausis, lumeika, memulis, tamplis, tāpslis, tūža, žļēmēkslis

Uzbāzīgs = bākškis, dakšastis, ubiķis, umaka

Zaglis = gramslis, knakstaza, kramšķis, nagainis Ziņkārīgs = oksts, okšķernīca, ošnāsis

*** *** ***

Ambīlis                        Mūjābelis

Bībelbiksis                        Pļugausis

Buļlapiere                        Ruzenbiksis

Burbākls                        Siļķu kapteine

Dundurjānis                        Tāmarags

Glūšu cūka                        Tiltriķis

Gļemauris                        Utukaija

Kauna gaļa                        Vārnas cepure

Kramauzis                        Upacieris

Krampausis

Kurmkasis                        Dirsknābis

Kvarpucis                        Izdildirsis

Ķerrakaza                        Sūdlaiža

Ķēmarausis                        Sūdu brālis

Ķepausis                                Sūdu kausis

Ļēļaga                        Zaļās muižas akā dirsējs

Ļemausis

Ļurbasbiksis,
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)