Frenkels Naftālijs
#1
Naftālijs Aronovičs Frenkels (1883, Konstantinopole - 1960, Maskava, PSRS) - ievērojama persona padomju specvienībās (PSRS Čeka-GPU-NKVD), inženiertehniskā dienesta ģenerālleitnants (kopš 1943. gada 29. oktobra).
Viens no Gulaga vadītājiem. PSRS NKVD-MVD Dzelzceļa būvniecības nometņu Galvenās direkcijas (GULZhDS) pirmais vadītājs.

Нафта́лий Аро́нович Фре́нкель (1883, Константинополь — 1960, Москва, СССР) — видный деятель советских специальных органов (ЧК-ГПУ-НКВД СССР), генерал-лейтенант инженерно-технической службы (с 29 октября 1943 года).
Один из руководителей ГУЛАГа. Первый руководитель Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД-МВД СССР.

https://web.archive.org/web/201908041617...2017/17/12

1923. gada 23. novembrī Frenkels tika arestēts, un 1924. gada 14. janvārī OGPU valde viņam piesprieda nāvessodu. Frenkels tika apsūdzēts par 8000 dolāru piesavināšanos, ko viņam glabāšanā nodeva viens no Konstantinopoles drošības darbiniekiem. Pēc tam nāvessods tika aizstāts ar desmit gadiem īpašā nometnē Solovkos.

23 ноября 1923 года Френкель был арестован, а 14 января 1924 года коллегия ОГПУ приговорила его к смертной казни. Обвинялся Френкель в присвоении 8 тысяч долларов, которые ему передал на хранение один из чекистов в Константинополе. В дальнейшем смертный приговор был заменен десятью годами в лагере особого назначения на Соловках[6][7].

Viens no Frenkela galvenajiem uzdevumiem bija “darba produktivitātes metožu un līdzekļu izstrāde, tos organizējot uz racionāla pamata”[9]. Ja 1925. gadā USLON vadītājs F. I. Eihmans ziņojumā par nometņu ekonomisko stāvokli atzina, ka “... mūsu uzņēmumu klātbūtnē nav kur izmantot darbaspēku uz Solovkiem”, tad jau 1928. gadā viņš atzīmēja, ka situācija mainījusies uz pretējo: ieslodzīto skaits palielinājās no 5872 cilvēkiem. līdz 21 900 cilvēku[10], no kuriem aptuveni 10 tūkstoši cilvēku bija nodarbināti būvuzņēmēja būvniecībā un mežizstrādes darbos kontinentālajā daļā[11]. Nometne pārvērtās par daudzveidīgu industriālo zonu, kurā tika uzlabots rūpnīcu un uzņēmumu aprīkojums. Ražošanas aktivitātes pārcēlās uz Karēliju, un palielinājās Kemskas ekspedīcijas un izplatīšanas punkta nozīme, kurā bija daudz lielāks darbaspēks nekā Soloveckas salā[7].

Одной из главных задач Френкеля была «разработка методов и способов продуктивности работ при организации их на рациональных началах»[9]. Если в 1925 г. начальник УСЛОН Ф. И. Эйхманс в докладе об экономическом состоянии лагерей признавал, что «…рабочую силу на Соловках при наличии наших предприятий использовать негде», то уже в 1928 г. он отметил, что ситуация поменялась на противоположную: численность заключённых выросла с 5872 чел. до 21900 чел[10]., из которых на контрагентских строительных и лесозаготовительных работах на материке было занято около 10 тысяч человек[11]. Лагерь превратился в многоотраслевую промышленную зону, где совершенствовалось оборудование заводов и предприятий. Производственная деятельность сдвинулась в Карелию, усилилось значение Кемского пересыльно-распределительного пункта, располагавшего гораздо большим объёмом рабочей силы, чем Соловецкий остров[7].
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)