reformētais KLP
#1
https://ejamdilles.lv/

Ar jaunās KLP politikas palīdzību ES vēlas pārvarēt izaicinājumus un:
 • garantēt pārtikas nodrošinājumu visiem ES iedzīvotājiem;
 • novērst svārstības pasaules tirgos un cenu svārstīgumu;
 • uzturēt plaukstošus lauku apvidus visā ES;
 • ilgtspējīgāk izmantot dabas resursus;
 • palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas.
Ar reformēto KLP ievieš vairākus uzlabojumus, t.sk.,:
 • lauksaimniecības ieguldījumu ES vides un klimata mērķu sasniegšanā;
 • mērķtiecīgāku atbalstu mazākām lauku saimniecībām;
 • dalībvalstīm paredzēta lielāka elastība ar pasākumu pielāgošanu vietējiem apstākļiem.
Jaunās politikas galvenie aspekti:
 • jauna „zaļā” arhitektūra, kuras pamatā ir vides apstākļi, kas jāievēro lauksaimniekiem, un papildu brīvprātīgi pasākumi;
 • mērķtiecīgāk vērsts tiešo maksājumu un lauku attīstības atbalsts, kas tiek pakļauts stratēģiskai plānošanai;
 • uz veikumu balstīta pieeja, saskaņā ar kuru dalībvalstīm katru gadu ir jāatskaitās par saviem sasniegumiem.
Reformētajā KLP ir ietverti arī vērienīgāki mērķi vides un klimata jomas pasākumos un izklāstīti arī jauni pienākumi un stimuli lauksaimniekiem, piemēram, saglabāt ar oglekli bagātu augsni, aizsargājot mitrājus un kūdrājus; ekoshēmas, kas ES valstīm jāiekļauj savos plānos, lai stimulētu lauksaimniekus izmantot klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi arī ārpus viņiem noteiktajām obligātajām prasībām un/vai viņus atbalstītu šīs prakses ievērošanā (dalībvalstīm 25 % no saviem tiešajiem maksājumiem būs jāatvēl šīm shēmām). 

kaut arī tu kā latvietis vari tikai atbalstīt jauno KLP, tad mājas vietne https://ejamdilles.lv/  gan ir piemērs , kā ķeksīša pēc kaut ko publicēt Wink
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)