Anastasijas kustība
#1
Ekoloģiska dzīvesveida aizsegā – "garīgās Krievijas" propaganda un Rietumu noniecināšana
"Anastasijiešu" jeb Anastasijas kustība Lietuvā sāka darboties pirms vairākām desmitgadēm. Sākumā tie bija neformāli krievu rakstnieka Vladimira Megres grāmatu sērijas "Skanošais ciedrs" lasītāju klubi.
V. Megres grāmatās attēlotā galvenā varone – mistiska Sibīrijas iedzīvotāja Anastasija, kura pieder senajai "vēdrusu" rasei un kurai piemīt pārdabiskas spējas. V. Megre darbojas kā medijs: savās grāmatās viņš lasītajiem nodod Anastasijas mācību, pārliecina, ka viņa nav izdomāts personāžs, bet gan reāli eksistējoša sieviete, attiecībās ar kuru viņam ir dzimuši vairāki bērni. Tiesa, pats autors tiesas procesa par autortiesībām laikā atzina, ka Anastasija ir viņa radīts literārs tēls.
Anastasijas mācības, kuru V. Megre izstrādā savās grāmatās, pamats pēc būtības ir "Jaunā laikmeta" (angļu val. "New Age") filozofija un dažādu reliģisko doktrīnu un ezotērisko teoriju sajaukums. Krievu uzņēmējs savās grāmatās stāsta par nepieciešamību atgriezties pie savām saknēm, atpakaļ pie dabas, dzīvot harmonijā ar vidi un veicināt ekoloģijas idejas. Daudz uzmanības tiek veltīts arī ģimenes modelim, bērnu audzināšanai, tiek mudināts tos mācīt kopienās, tādējādi pasargājot viņus no mūsdienu sabiedrības kaitīgās ietekmes.
Viens no galvenajiem "anastasijiešu" dzīvesveida elementiem ir tā saucamā dzimtas sēta, no ekoloģiskiem materiāliem, parasti salmiem vai māla, būvētas ēkas, kas izvietotas 1 hektāra lielā zemesgabalā kopā ar citiem svarīgiem elementiem, piemēram, vieta dārzam, mežam, ūdenstilpne. Visi šie elementi, kā skaidro V. Megre, ir būtiski, lai atjaunotu dabisku ekosistēmu un nodrošinātu harmonisku dzīvi.
Dzimtas sētā norit ģimenes dzīve: dzimst bērni (liela daļa kustības pārstāvju propagandē dzemdības mājās), placenta tiek aprakta zem koka, zemesgabalā ir paredzēta arī atdusas vieta mirušajiem ģimenes locekļiem. Uzturā tiek mudināts lietot pašu izaudzēto ekoloģisko pārtiku. Dzimtas sētas pēc sava darbības modeļa atgādina naturālo saimniecību, nepieciešamie produkti vai izejvielas tiek iegūtas maiņas ceļā no citiem kopienas locekļiem.
Tas viss – "anastasijiešu" kustības redzamā puse. Tās biedri cenšas parādīt sevi kā pozitīvus, dabu mīlošus utopiskas sabiedrības veidotājus. Patiesībā par kustības guru sauktajam krievu rakstniekam V. Megre nav svešas atklāta antisemītisma, krieviskā nacisma – krievu pārākuma pār citām tautām – idejas, tā saucamā "krievu garīguma" propagandēšana, dažādas sazvērestības teorijas.
https://anastasija.wordpress.com/
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#2
To that end, and to help ensure a local, independent media landscape across the Baltic States for years to come, Zinc Network is proud to be delivering the Baltic Independent Media Project – a UK government-funded, three-year programme that offers support, advice and capacity building to predominantly Russian language media outlets in Estonia, Latvia and Lithuania. The project focuses on increasing the quality of Russian-language content, supporting media outlets embrace new technologies that improve productivity and distribution, growing audiences and bolstering their sustainability strategies with skills to develop new commercial models. This will allow them to continue providing great news and content that is truly independent. This project is delivered in co-ordination with host governments in the region, and in partnership with the Baltic Centre for Media Excellence, the British Council and the Thomson Reuters Foundation.

Šim nolūkam un lai turpmākajiem gadiem nodrošinātu vietējo, neatkarīgu mediju vidi visā Baltijas valstīs, Zinc Network lepojas ar Baltijas neatkarīgo mediju projektu – Apvienotās Karalistes valdības finansētu trīs gadu programmu, kas piedāvā atbalstu, konsultācijas un kapacitātes palielināšana plašsaziņas līdzekļiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā galvenokārt krievu valodā. Projekts ir vērsts uz krievu valodas satura kvalitātes paaugstināšanu, atbalstot plašsaziņas līdzekļiem, lai tie pieņemtu jaunas tehnoloģijas, kas uzlabo produktivitāti un izplatīšanu, palielinātu auditoriju un stiprinātu viņu ilgtspējības stratēģijas ar prasmēm izstrādāt jaunus komerciālus modeļus. Tas ļaus viņiem turpināt sniegt lieliskas ziņas un patiesi neatkarīgu saturu. Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar reģiona valstu valdībām, kā arī sadarbībā ar Baltijas mediju izcilības centru, Britu padomi un Thomson Reuters fondu.
https://zincnetwork.com/
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)