Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024. gada 8. jūnijā
#11
Programma
Sociālais atbalsts, medicīna, izglītība, mājokļi un cilvēka tiesības Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa" ir Eiropas Sociālistu partijas daļa. Eiropas Parlamentā (EP) "Saskaņa" darbojas Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupā. Šajā EP sasaukumā mūsu partiju pārstāv deputāts Nils Ušakovs. Sociālistu un demokrātu grupa un “Saskaņa” tās sastāvā veido EP valdošo vairākumu, tāpēc “Saskaņas” vēlētāju intereses Eiropas līmenī tiek ņemtas vērā atšķirībā no Latvijas politikas, kur vadošie politiķi turpina dalīt vēlētājus pareizajos un nepareizajos. Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupā Nils Ušakovs atbild par budžeta jautājumiem. Viņš ir EP sarunu grupas dalībnieks par Eiropas Savienības budžetu un ziņotājs vairākos svarīgos jautājumos, tostarp par ES Finanšu regulu un EP un citu Eiropas iestāžu 2024. gada budžetiem. Gan N. Ušakovs, gan citi “Saskaņas” pārstāvji ir aktīvi piedalījušies nozīmīgajā Konferencē par Eiropas nākotni. 1. Mūsu frakcijas darbība Eiropas Parlamentā Tuvākajos gados Rīga saņems vairākus simtus miljonu eiro gan regulāra atbalsta veidā, gan no ES īpaši izveidotā Ekonomikas atveseļošanas fonda, t.s. kovida naudas. Par šiem līdzekļiem Rīgas dome ir pabeigusi iepriekšējos sasaukumos iesāktos projektus –Sarkandaugavas pārvadu un Austrumu maģistrāli –, kā arī pārbūvē tramvaja sliežu ceļus zemās grīdas tramvajiem uz Ķengaragu un citām apkaimēm, iegādājas elektrobusus un uzsāks metrobusa būvniecību uz Dreiliņiem, būvēs jaunus veloceliņus un īstenos daudzus citus noderīgus projektus. Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses frakcija ir cīnījusies par to, lai ekonomikas atveseļošanas fondā tiktu ieguldīti vismaz 750 miljardi eiro, nevis mazāk, par ko bija iestājušies daudzi citi Eiropas politiskie spēki. Ja ekonomikas atveseļošanas fonds būtu uz pusi mazāks, Rīga saņemtu uz pusi mazāk naudas. Tas, ka no šā gada 1. janvāra minimālā alga Latvijā ir 700 eiro, kļuva iespējams tāpēc, ka Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses frakcija iestājās par vienotas minimālās algas principa ieviešanu ES. Ja nebūtu jaunās direktīvas, Latvijā minimālā alga nebūtu pat 700 eiro. Budžets Nils Ušakovs ir Budžeta komitejas loceklis. Šī komiteja apspriež un pieņem gan ES gada, gan daudzgadu budžetu – dalībvalstīm tiek piešķirti līdzekļi svarīgākajās politikas jomās un programmās. Latvija no ES gūst ievērojamu labumu, jo ES fondi sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas tuvināšanā ES vidējam līmenim. Izlietojot Eiropas līdzekļus, tagad būs jāievēro minimālās sociālās prasības. Piemēram, ja darba devējs maksās algu aploksnē vai uzņēmumā būs darba drošības pārkāpumi, tas, visticamāk, nesaņems Eiropas līdzfinansējumu. Tādi gadījumi, kad apakšuzņēmēja firma saņem Eiropas naudu, bet apakšuzņēmēja darbinieki paliek bez algām, nebūs iespējami ne Latvijā, ne citās ES valstīs. ES kopumā tiks pastiprināta Eiropas naudas izlietojuma kontrole, gan plašāk izmantojot tehnoloģijas, gan precīzāk formulējot un izvirzot prasības tādās jomās kā interešu konfliktu apkarošana un pārredzamība. Tas ir tieši deputāta Nila Ušakova kā pastāvīgā ziņotāja par ES finanšu regulāciju darba rezultāts. EP deputāti ir atteikušies no plāna celt jaunu parlamenta ēku Briselē. Bija paredzēts, ka tās celtniecība izmaksās aptuveni vienu miljardu eiro. Tas bija Nila Ušakova iesniegtais grozījums, kas apturēja vienu miljardu eiro vērto celtniecību par Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Cilvēktiesības Deputāts Nils Ušakovs ir aktīvi iesaistījies EP iesniegtās petīcijas atbalstīšanā, lai aizstāvētu to Krievijas pilsoņu tiesības, kuri iepriekš bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. Vairāk nekā 5000 Latvijas iedzīvotāju ir parakstījuši petīciju, kurā pieprasa, lai šai iedzīvotāju grupai tiktu piešķirtas ES uzturēšanās atļaujas bez prasības zināt valsts valodu un bez minimālā ienākuma prasībām. Strādājot pie EP iepriekšējo gadu budžeta, tika pieņemts Nila Ušakova priekšlikums, kas ļauj ES iedzīvotājiem saņemt informāciju par EP darbu trešo valstu valodās, tostarp krievu valodā. 2. Mūsu plāni Finanses un ekonomika, sociālā joma, izglītība un medicīna ES budžetam jābūt lielākam. Nepieciešams vairāk līdzekļu arī krīzes un kara seku pārvarēšanai. Vienlaikus stingrāk jākontrolē Eiropas budžeta izdevumi. Jāveicina publiskās investīcijas ekonomikā, lai palielinātu iekšzemes kopproduktu, radītu darba vietas, motivētu tirgus pieprasījumu, veicinātu nodokļu ieņēmumu izpildi. Jānovērš nespēja izlietot pieejamos Eiropas fondus, kā tas Latvijā bijis līdz šim, jo pēc dažādām aplēsēm zaudēti no 200 līdz 400 miljoni eiro. Nepieciešams atsevišķs finansiāls atbalsts reģioniem, kuri atrodas pie ES ārējās robežas un visvairāk cietuši no kara sekām – Latvijai un īpaši Latgalei, kā arī Igaunijai, Lietuvai un Somijai. Jāpiešķir līdzekļi, lai cīnītos pret enerģētikas krīzes sekām un augošajām kredītu likmēm, kā arī Eiropas mērogā jāievieš sociālā atbalsta principi. Jāievieš kopēja Eiropas pieeja minimālās pieļaujamās pensijas un minimālo pieļaujamo pabalstu līmeņa noteikšanai – Eiropas minimālā pensija un Eiropas minimālie pabalsti. Mājokļu programma: finansiāls atbalsts gan esošā dzīvojamā fonda siltināšanai un renovācijai, gan jaunu, modernu mājokļu būvniecībai par pieejamām cenām. Eiropas Veselības savienība: ES attiecīgajām iestādēm daudz vairāk jāiesaistās veselības un medicīnas jomā, nevis jāatstāj viss dalībvalstu iestāžu ziņā. Jāpalielina finansējums izglītības un zinātnes programmām, galvenokārt programmām "Apvārsnis" un "Erasmus+", kā arī programmām, kas paredzētas jauno skolotāju apmācībai. Atbalsts daudzvalodu izglītības veidu attīstībai. Jāpalielina finansējums jauniešiem. Ļoti svarīgi ir mazināt jauniešu bezdarbu, jo Latvijā šis rādītājs ir 12,5 %. Jārada iespēja izveidot un īstenot atbalsta programmas jauniešiem. ES un Latvijā joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp vīriešu un sieviešu atalgojumu un viņu tiesību aizsardzību. Mēs iestājamies par to, lai šī atšķirība pēc iespējas ātrāk tiktu novērsta. Mēs atbalstām sociālā taisnīguma principus, lai mazinātu plaisu starp sabiedrības slāņiem. Mums ir jānodrošina un jāaizsargā ES robežas no nelegālās migrācijas. Krievu valodā runājošo eiropiešu tiesības ES dzīvo vairāki miljoni cilvēku, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda. Krievu valodā runājošie eiropieši dzīvo visās ES dalībvalstīs. Latvijā viņu skaits pārsniedz 30 procentus, un absolūtais viņu vairākums ir Latvijas pilsoņi. Latvijas krievi – Latvijas pilsoņi un nepilsoņi –, kuri runā krievu valodā, ir mūsu krievi. Viņi ir krievu valodā runājoši eiropieši. Un krievu valoda nav Krievijas valoda. Latvijai īpaši un ES kopumā ir būtiski un svarīgi attīstīt un stiprināt tās krievu valodā runājošo iedzīvotāju eiropeisko identitāti. Kādas lingvistiskas minoritātes izstumšana un marginalizācija neatbilst Eiropas pamatvērtībām un ir ārkārtīgi kaitīga Eiropai un Latvijai. Krievu valodā runājošās minoritātes piederības Latvijai un Eiropai atzīšana un tiesību ievērošana ir vienīgā iespēja un nepieciešamais priekšnosacījums, lai izveidotu vienotu politisko nāciju Latvijā. Nacionālisms un ksenofobija joprojām ir viens no galvenajiem apdraudējumiem Eiropas un Latvijas nākotnei. Drošība Mēs atbalstām Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta kopējo nostāju un rīcību, kuras mērķis ir ātri un efektīvi izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Galvenais Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta uzdevums turpmākajos gados ir panākt ilgtspējīgu un ilgtermiņa mieru visā Eiropā un būtiski stiprināt mūsu drošību. 3. Kāpēc mums ir vajadzīga Eiropas Savienība ES ir neaizstājams attīstības resurss. Tā piedāvā unikālas iespējas. Latvija, Lietuva un Igaunija 1991. gadā atguva neatkarību un tieši pirms 20 gadiem kopā pievienojās ES. Latvijas un mūsu Baltijas kaimiņvalstu attīstības atšķirība tagad ir acīmredzama. Un te nav vainojama ES, bet gan tikai un vienīgi Latvijas valdošie politiķi, kuri nav izmantojuši ES piedāvātās iespējas. Vainīga ir Rīga, nevis Brisele, ka Latvija ir zaudējusi no 200 līdz 400 miljonus Eiropas fondu līdzekļu, un Rail Baltica, visticamāk, no Viļņas uz Tallinu ies garām mūsu valsts galvaspilsētai. Vainīga ir Rīga, nevis Brisele, ka minimālā alga Latvijā saskaņā ar visām direktīvām šogad būs 700 eiro, Igaunijā saskaņā ar tām pašām direktīvām – 820 eiro, bet Lietuvā – 924 eiro. Neraugoties uz visām kļūdām, galvenie projekti Latvijā tiek īstenoti par ES līdzekļiem. Eiropas Savienība ir vienīgais minimālas ekonomiskās un sociālās labklājības un cilvēktiesību ievērošanas garants Latvijā. Latvijai ir vajadzīga spēcīga, stipra un bagāta Eiropas Savienība. 4. Kāpēc Latvijai un Eiropai ir nepieciešama saskaņas politika Latvijas pārvaldības kvalitāte ar katru gadu un katru vēlēšanu ciklu kļūst arvien neprofesionālāka. Latvija ar katru gadu un katru vēlēšanu ciklu arvien vairāk atpaliek no ES kaimiņvalstīm ne tikai rietumos, bet pat salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju. Tas notiek tādu kara un globālo pārmaiņu apstākļos, kuru mērogs ir salīdzināms ar deviņdesmito gadu sākumu. Situāciju valstī ievērojami sarežģi arī etnisko attiecību saasināšanās, ko izraisījis gan karš, gan Latvijas valdošo politiķu kļūdas un pat apzināta rīcība. Latvijai ir jāaptur turpmāka ekonomiskā un sociālā lejupslīde un attiecību pasliktināšanās starp latviešu valodā un krievu valodā runājošiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai to panāktu, mūsu valstij ir jāmaina pārvaldības principi. Mums visiem ir vajadzīga savstarpēja uzticēšanās. Tās nostiprināšana jābalsta uz saskaņu politikā un cieņpilnu valsts attieksmi pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Eiropai un Latvijai ir vajadzīga SASKAŅA!
Pēdējais atjauninājums veikts: 22.03.2024. plkst. 09:45
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#12
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS PROGRAMMA EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM Latvijas iedzīvotāju balsīm Eiropā jābūt dzirdamām un respektētām. 20 gadus pēc Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) ir svarīgi, lai mūsu šī brīža politiķi turpina iepriekš uzsākto darbu, nodrošinot, ka Latvijas pozīcijas Eiropā ir līdzvērtīgas turīgākajām dalībvalstīm. Mums ir jāatgriežas pie ES dibināšanas ideāliem, uzsverot cilvēku vajadzības, nevis birokrātiskas prasības. Eiropas likumdošanas centrā jābūt loģiskai pieejai. Eiropas regulējumam jāņem vērā katras dalībvalstīs specifiku, apliecinot, ka Eiropa ir vienota savā dažādībā un atzīst katras dalībvalsts unikalitāti. DROŠĪBA UN STABILITĀTE EIROPĀ Latvijas un visas Eiropas drošība ir mūsu galvenā prioritāte. ES jāapzinās mūsu vēsture, arī ģeogrāfiskās atrašanās vietas kontekstā. Karš Ukrainā ir kļuvis par izšķirošu pārbaudījumu Eiropas vienotībai un solidaritātei, liekot pārdomāt ES ilgtspējīgas drošības stratēģiju. ES ir jākoncentrējas uz ārējo robežu stiprināšanu, lai nodrošinātu drošību un stabilitāti. Tas prasa ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm, lai efektīvi pārvaldītu robežas un garantētu drošību visiem Eiropas iedzīvotājiem. Izstrādājot vienotu Eiropas politiku attiecībā uz Krievijas ekonomisko embargo, ir skaidri jādefinē nostāju par preču, tostarp pārtikas, importu un tranzītu no agresorvalstīm. Imigrācijas jautājums Eiropā prasa steidzamu pārskatīšanu. ES valstīm jāizstrādā vienoti kritēriji sezonālo darbinieku pieņemšanai. Eiropas drošības nākotnes vārdā ir jānodrošina skaidri noteikumi naidīgu imigrējušu personu identificēšanai, to integrēšanai vai izraidīšanai atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Mūsu atbalsts Ukrainai ir būtisks Eiropas stabilitātes un drošības kontekstā. Rosināsim veidot vienotu Eiropas militāro organizāciju, kas spētu efektīvi novērst jebkādus militārus draudus un stiprināt ES aizsardzības spējas. Enerģētiskās neatkarības jautājumā Latvijai ir jāizmanto ES līdzekļi, lai novērstu elektroenerģijas ražošanas jaudu deficītu, kas ļautu samazināt elektroenerģijas izmaksas. Latvijai jākļūst par elektroenerģijas eksportētājvalsti, attīstot spējas ražot un eksportēt ūdeņradi un sintētiskās degvielas ar augstu pievienoto vērtību. LAUKSAIMNIEKU INTEREŠU PĀRSTĀVĪBA Lauksaimniecība Latvijā ir ne vien ekonomikas stūrakmens, bet arī pamats nacionālajai identitātei un kultūras mantojumam. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai Latvijas lauksaimnieku vajadzības tiek sadzirdētas un viņu intereses tiek pārstāvētas Eiropas līmenī, aktīvi iesaistoties politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos. Uzstājam uz nepieciešamību pabeigt platībmaksājumu izlīdzināšanu, stiprināt vietējo ražotāju īsās pārtikas piegādes ķēdes, palielināt ES atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai Latvijā, saglabājot un paplašinot esošo politiku attiecībā uz vides ilgtspējas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, attīstot videi draudzīgu lauksaimniecisko ražošanu. Mēs arī pievēršam uzmanību de-minimis atbalsta apjoma palielināšanai, ierosinot dubultot pašreizējo limitu, lai nodrošinātu mūsu lauksaimniekiem un uzņēmumiem papildu finansiālo atbalstu un palīdzību. Attiecībā uz ES pārtikas politikas pilnveidošanu uzsveram Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) nozīmi, stiprinot tās lomu pārtikas drošības un kvalitātes kontroles jomā. Aicinām atbalstīt vietējo produktu ātrāku iegādi un izmantošanu, tādējādi veicinot vietējo ekonomiku un nodrošinot augstākus pārtikas drošības standartus. Mūsu mērķis ir pārstāvēt Zemkopības ministrijas pozīciju attiecībā uz platību maksājumiem, augsnes saglabāšanu un minerālmēslu izmantošanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu lauksaimniecības praksi. Svarīgi ir pielāgot Eiropas politiku atbilstoši dažādu reģionu specifikai un vajadzībām. Vienādojuma politika nedrīkst būt primārais Eiropas mērķis, nepieciešama elastīga pieeja, piemērojot prasības atšķirīgiem reģioniem un nodrošinot lielāku efektivitāti. Īpaši tas attiecas uz lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, zaļo kursu un drošību. Mēs rosināsim pārskatīt atbalsta piešķiršanas prasības, lai tās atbilstu Latvijas specifikai un realitātei, nodrošinot, ka mūsu lauksaimniecības nozare tiek atbalstīta adekvāti un efektīvi. ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅAS ZAĻAIS KURSS Mūsu mērķis ir samērot Eiropas zaļā kursa izpildi ar Latvijas reālajām iespējām un iedzīvotāju vajadzībām. Pārejai uz zaļām siltumnīcas gāzu samazināšanas metodēm jānorisinās tā, lai neradītu Latvijai pārmērīgu finansiālu slogu un nenovestu pie nozaru vai sektoru likvidēšanas. Koncentrēsimies uz efektīvu un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanu, lai panāktu reālus emisiju samazināšanas rezultātus, nevis izpildītu matemātiskus samazināšanas mērķus. Sociālā klimata fonda pieejamības veicināšana Latvijai ir svarīga, lai varētu iegūt maksimālu atbalstu ES prasību īstenošanai, it īpaši enerģētiskās nabadzības mazināšanas jomā. Sekmēsim iniciatīvas, kas palīdzēs Latvijai pāriet uz ilgtspējīgākiem energoresursiem, tostarp šķeldas ilgtermiņa izmantošanu siltumapgādē. Atbalstām starpsavienojumu paplašināšanu starp Latviju un citām ES valstīm, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un veicinātu pieejamāku un prognozējamāku enerģijas cenu patērētājiem. Tas ietver arī fondu piesaisti atjaunojamo energoresursu pieejamībai un pārejai uz zaļākiem enerģijas avotiem. Samērīgums CO2 mērķu noteikšanā ir būtisks, lai nodrošinātu, ka prasības tiek izvirzītas, ņemot vērā esošo situāciju Eiropā un vidējos rādītājus. Lielāks atbalsts māju siltināšanas jautājumos ir svarīgs, lai sasniegtu 2030. gada mērķus, vienlaikus ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ekonomisko situāciju. EKONOMIKA Ekonomiskajam taisnīgumam Eiropā jābūt universālam, nevis dalītam starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Eiropas iekšējie augstie standarti jāattiecina arī uz trešo valstu importa precēm, lai novērstu tirgus kropļojumus. Trešo valstu precēm, kas neatbilst Eiropas standartiem, jāpiemēro izmaksu izlīdzinošs nodoklis, lai saglabātu Eiropas produktu konkurētspēju. Uzstājam uz atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, īpaši apstrādes rūpniecībā, uz eksportu orientētajos uzņēmumos un tranzīta nozarē, lai palīdzētu tiem pārvarēt ekonomiskās aktivitātes stagnācijas laikus. Mūsu mērķis ir veidot Eiropas ekonomiku, kas balstās uz ilgtspējīgu ražošanas un patēriņa modeli. LABKLĀJĪBA Mums jāizmanto iespējas, ko sniedz Eiropas Sociālais fonds, lai mazinātu nevienlīdzību, uzlabotu jauniešu nodarbinātību un atbalstītu sociāli mazaizsargātākās iedzīvotāju grupas. Īpaša uzmanība jāpievērš jauno ģimeņu ar bērniem atbalsta politikai, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus mājokļa iegādei, kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas kursiem. ES dalībvalstīs jābūt standartizētai minimālajai algai vismaz 60% no vidējās algas katrā dalībvalstī, lai nodrošinātu darba tirgus taisnīgumu. Būtiski ir novirzīt fondus cīņai ar bezdarbu, ņemot vērā darba tirgus izmaiņas un nepieciešamību pēc sistemātiskas pieejas darbaspēka pārkvalificēšanai. Mēs aizstāvēsim darbinieku tiesības atslēgties no darba, ņemot vērā digitālās pārmaiņas un attālinātā darba iespējas. Mūsu mērķis ir panākt ilgtspējīgu attīstību, veicinot ekonomikas izaugsmi, kas ņem vērā dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, samazina oglekļa emisijas un sekmē atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un zaļo tehnoloģiju izstrādi. Mēs atbalstām pasākumus, lai mūsu ekonomika kļūtu zaļāka un ilgtspējīgāka, nodrošinot tās konkurētspēju globālā mērogā. SOCIĀLĀ TAISNĪGUMA UN CILVĒKTIESĪBU AIZSTĀVĪBA Latvijai, kā daļai no Eiropas saimes, ir jāsaglabā un jāstiprina savu unikālo nacionālo identitāti, jāuztur mūsu kultūras mantojums un tradīcijas, jāaizsargā katra Latvijas iedzīvotāja cieņu, tiesības un brīvības, nodrošinot šo vērtību respektēšanu un atzīšanu visā Eiropas kontinentā. ES, nacionālu valstu apvienībā, aizstāvēsim Latvijas un katras ES dalībvalsts nacionālās pašnoteikšanās tiesības. Federalizācija vai augstākās varas deleģēšana centralizētai administrācijai nav pieņemama, tā varētu apdraudēt valstu suverenitāti un pašnoteikšanās principus. Mūsu centieni ir vērsti uz sociālā taisnīguma un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu visā ES. Plānojam veidot un atbalstīt programmas, kas nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un sociālo nodrošinājumu visiem Eiropas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu izcelsmes, dzimuma, rases, reliģiskās pārliecības vai sociālekonomiskā stāvokļa. ES jārisina iedzīvotāju novecošanas jautājums. Veicināsim vecuma vienlīdzību, paplašinot esošo ES tiesisko regulējumu par vecuma diskrimināciju ārpus nodarbinātības jomas. Nodrošināsim vecāku cilvēku jēgpilnu iesaistīšanos politiskajā līdzdalībā, vienlīdzīgu piekļuvi kultūrai, tiesiskumam, nodarbinātībai, mūžizglītībai un profesionālajai apmācībai, tostarp digitālajai pratībai. Nodrošināsim vecāka gadagājuma cilvēkiem finansiālu drošību. ES ir jāaizsargā vecāka gadagājuma cilvēki, veidojot paaudžu līgumu, pieņemot pasākumus sociālās un veselības aprūpes ilgtermiņa palīdzībai, adekvātām pensijām un vecuma minimālajiem ienākumiem. Sociālie pakalpojumi ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitāti personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt. Piesaistīsim ES fondus, nodrošināsim aprūpes pakalpojumu pieejamību pensijas vecuma personām viņu dzīvesvietā, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidi gadījumiem, kad personas uzturēšanās savā mājoklī vairs nav iespējama. INOVĀCIJAS UN IZGLĪTĪBA Mēs esam apņēmušies veicināt inovācijas un modernizāciju Latvijā, uzlabojot un attīstot izglītības sistēmu, kas spēj sagatavot jauniešus nākotnes izaicinājumiem. Mūsu mērķis ir ieguldīt zinātnē, tehnoloģijās, un jaunrades nozarēs, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā. Plānojam veidot un atbalstīt iniciatīvas, kas sniedz jauniešiem iespējas attīstīt jaunas prasmes un radīt jaunas darba iespējas, sekmējot viņu profesionālo augšanu un personiskās attīstības iespējas. Atbalstīsim Latvijas zinātnisko institūciju un diasporas zinātnieku iesaisti zinātnes programmu un projektu 2025.-2027. īstenošanā un 10. ietvarprogrammas, kas sāksies 2028. gadā, stratēģiskajā plānošanā. Rūpēsimies par investīcijām digitālo prasmju pilnveidošanā, lai vairotu drošību globālajā tīmeklī, mākslīgā intelekta izmantošanu, e-pakalpojumu apguvi un citas ar jaunajām tehnoloģijām saistītas prasmes, visām paaudzēm, lai stiprinātu ikviena iedzīvotāja konkurētspēju un radītu darba iespējas. Mēs padarīsim pieejamāku un plašāku ERASMUS+ apmaiņas programmu studējošajiem un pedagogiem, sekmēsim studentu inovāciju grantu iegūšanu un atbalstīsim doktorantūras grantus no ES fondiem un pētniecības un attīstības investīcijām. Iestāsimies par efektīvas, zinātnē un praksē pamatotas mūžizglītības īstenošanu un pārkvalifikācijas iespējām, lai ikviens visas dzīves garumā varētu iegūt papildu zināšanas un prasmes, kas nodrošina izaugsmi un līdzdalību nodarbinātībā. Mēs esam apņēmušies sekmēt ciešu Eiropas Parlamenta deputātu sadarbību ar Saeimu, ministrijām un pašvaldībām. Komunikācija starp vēlētājiem un Eiropas Parlamenta deputātiem būs tieša un efektīva, ātri reaģējot uz Latvijas iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#13
Īstenībā EPV ir laba iespēja patrenēties vēlēt par ideāliem. Katram protams ir savi ideāli, bet visas Latvijas balsojums ES mērogā protams ir nenozīmīgs. Bet ar šo  balsojumu mēs paužam atbalstu demokrātijas mehānismam lēmumu pieņemšanā.

Kas mums ir piedāvājumā?

1 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 18
2 JKP Jaunā konservatīvā partija 18
3 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 18
4 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 18
5 "Latvijas attīstībai" 18
6 "Centra Partija" 10
7 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI 17
8 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" 18
9 "PROGRESĪVIE" 18
10 Politiskā partija "Tautas varas spēks" 18
11 Kustība "Par!" 18
12 "SUVERĒNĀ VARA" 18
13 "Tauta. Zeme. Valstiskums." 17
14 Zaļo un Zemnieku savienība 18
15 Jaunā VIENOTĪBA 18
16 Politiskā partija "Stabilitātei!" 11

Protams, pirmajā vietā ir personas autonomija ar personiskiem veto lēmumiem, un manā gadījumā tam par upuri krīt:1,2,3,4,5,8,9,15,16 saraksts. No pārējiem sarakstiem pēc nosaukuma patīk: 10 Politiskā partija "Tautas varas spēks" - būs jāpapēta Smile Kā jums?
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#14
(2024-04-22 2:01)Forumotajs Raksta:  No pārējiem sarakstiem pēc nosaukuma patīk: 10 Politiskā partija "Tautas varas spēks" - būs jāpapēta Smile Kā jums?

Ahh, nē "zaļais Valentīnis"! Nu tad jāveic protesta balojums - 13 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Smile
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#15
Un redz kādas ziņas no Kundalis
Citāts:k: Iestajos Arturs Bernis partija
un Bernis partija ir "zaļā Valentīņa" partija. Un diez ko par to domā Džeina. Wink
Un kā jums ar izvēli?
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#16
(2024-04-22 2:10)Forumotajs Raksta:  Nu tad jāveic protesta balojums - 13 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Smile

Tātad 13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."
https://tautazemevalstiskums.lv/
kur var arī uzzināt vairāk par kandidātiem. Jebkurā gadījumā viņiem ir jābūt amizantiem, jo viņu rinās ir arī Kundaļa iecienītais Artūrs Bernis. Un man izrādījās pilnīga taisnība - Inga Saulīte "Miķelis Valters. Nacionāls valstiskums" Facebook lapas izveidotāja, administratore, un protams, mans mīļais celtnieks, kas zin Satversmi - 13. Rūdolfs Sauja Cilvēkresursu un kvalitātes kontroles vadītājs. Es nevienam šo partiju neiesaku, bet es balsošu par viņu! Un svītrošu "politisko lokomotīvi" no politiskā "Dzelzceļa muzeja" Aleksandru Kiršteinu un viltīgo par psihologu uzdodošos Viesturu Rudzīti. Tāds izskatīsies mans protesta balsojums!
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#17
Pie izvēles starp mēreniem idiotiem un pilnīgiem idiotiem vienmēr ir labāk un pareizāk izvēlēties tieši mērenos idiotus Big Grin
Atbilde
#18
(2024-05-22 1:38)hobbit_lv Raksta: Pie izvēles starp mēreniem idiotiem un pilnīgiem idiotiem vienmēr ir labāk un pareizāk izvēlēties tieši mērenos idiotus Big Grin

Tevi vajag par valsts galveno pedagogu iecelt! Wink  Visi idioti! Wink
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#19
Bet nebūtu tā, ka Tev nebūtu konkurences - Eiroparlamenta vēlēšanas parādīs – cik mums "noderīgo" un cik "īsto" (idiotu) Bens Latkovskis

Eiroparlamenta vēlēšanas iegājušas finiša spurtā. Jau var sākt balsot. Šīs nedēļas nogalē viss būs beidzies un būs skaidrs. Vieni svinēs uzvaru, citi norīs zaudējuma rūgtumu. Paliks šo vēlēšanu rezultāti, pēc kuriem varēs spriest par mūsu sabiedrības politisko noskaņojumu un tās sadalījumu.

No tīri sadzīviskā aspekta Eiroparlamenta vēlēšanas ir vēlēšanas, kuras tieši cilvēku dzīvi ietekmē vismazāk.
Hmzs, par ko īsti ir šis vilšanās pilnais raksts - jā, taisni tā, par neko. Wink
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
#20
[Attēls: ep-velesanas-1-1920x1080px.png]
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)