Publicējumi

Saturs

Publicēto darbu uzskaitījums

  1. Ievads
  2. "Vēstules" Sinopes Diogēns
  3. "Brīvība un demokrātija" Ērihs Fromms.
  4. Ēriha Fromma audiogrāmata "Escape from freedom"
  5. Kārlis Skalbe. Pasakas un tēlojumi
  6. kubele.lv

Sinopes Diogēns VĒSTULES pdf formātā

Radiogrāmata

Ēriha Fromma radiogrāmata "Escape from freedom" angļu valodā